Szkolenia z zakresu zmian w Ordynacji Podatkowej

Rejestr gwarantuje Państwu, że każde przedsiębiorstwo zostało przeszkolone z zakresu zmian ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.