Transparentność przedsiębiorstwa

W związku ze zmianami w Ordynacji Podatkowej, każda firma jest narażona niestety na niekompetentność przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania nowych przepisów. Rejestr jest platformą, gdzie firmy pokazują swoją rzetelność w zakresie ustawodawstwa.