Dla kogo JPK i kiedy?

Odsłony: 1502

Od 1 lipca 2016 r. obowiązek przekazywania dokumentów w formacie JPK, zarówno w przypadku kontroli, jak i w zakresie ewidencji VAT, będzie dotyczył podmiotów podlegających definicji dużego przedsiębiorcy.

Duży przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników lub
2. spełniał łącznie oba poniższe warunki:

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (określony przez faktury, paragony i noty księgowe) przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro,
  • sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Jeżeli więc w danym roku obrotowym zatrudnienie było niższe niż 250 osób, a przekroczona została tylko jedna z ww. kwot – roczny obrót bądź suma aktywów, przedsiębiorca nie uzyskuje statusu dużego przedsiębiorcy z tytułu takiego przekroczenia. Tym samym nie ma obowiązku przekazywania dokumentów w formacie JPK już od 1 lipca 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) także dla podatników VAT oraz przedsiębiorców zagranicznych

Należy zaznaczyć, że obowiązek przesyłania informacji w formacie JPK będzie dotyczył również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności a zarejestrowanych w Polce jako podatnicy VAT. W tym przypadku dla zakwalifikowania zagranicznego podmiotu do kategorii dużego przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę jego całą działalność gospodarczą – zarówno prowadzoną na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Na takim stanowisku stanęło Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach umieszczonych na stronie internetowej.

 

Również przedsiębiorcy zagraniczni, prowadzący działalność gospodarczą za pomocą położonego na terytorium Polski oddziału, będą obowiązani do przesyłania danych na żądanie organu podatkowego w formacie JPK.

 

Vacatio legis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. dane w formacie JPK przy kontroli będą przekazywać fakultatywnie. Dopiero od lipca 2018 r. obowiązek przesyłania danych w formacie JPK będzie dotyczył także tych przedsiębiorstw.

 

Z kolei już od dnia 1 stycznia 2017 r. dane z ewidencji VAT w strukturze JPK przesyłać muszą i mali i średni przedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorcy objęci zostaną tym obowiązkiem od początku 2018 roku.